Medicina Bucal

La medicina bucal és l’especialitat odontològica que s’encarrega de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les afeccions de les estructures òssies i mucoses de la boca i les estructures periodontals.

Una bona salut bucodental ens ofereix una vida més fàcil unes dents sanes, una boca sana ens ajuda a menjar i riure amb normalitat.

Els quistos intra i extra-ossi. Sent el càncer oral la condició més severa. I que precisa d’un diagnostico precoç per a poder-se controlar eficaçment.

A Peyri ho aconseguiràs.

Contacta amb nosaltres. Parlem?